OBECN? KNIHOVNA T?ŠANY
Naposledy aktualizováno: 1.6.2016

Vítejte na stránkách Obecní

knihovny T?šany - neprofesionální knihovna

  (knihovnu najdete v ZŠ T?šany)

   Z?izovatelem knihovny je Obec T?šany 

-----------------------------------------------

on-line knižní katalog

..................................................

Obecní knihovna má nové webové stránky - http://knihovna-tesany.webnode.cz/

 

--------------------------------------

Od 1.5.2016 za?ne platit nový ceník služeb a poplatků Obecní knihovny T?šany

 

CEN?K SLUŽEB A POPLATKŮ

Obecní knihovny T?šany

 

 

 

 

 

K?

Registra?ní poplatek na b?žný rok:

dosp?lí

50/rok

 

důchodci*

     50/rok

 

d?ti, studenti

     30/rok

Základní služby:

 

 

Půj?ování knih a ?asopisů

 

zdarma

P??STUP NA INTERNET

 

zdarma

REZERVACE KNIH

 

zdarma

Sank?ní poplatky:

 

 

První upomínka: (zasílá se elektronicky)

 

zdarma

Druhá upomínka (zasílá se elektronicky nebo poštou)

 

30

T?etí upomínka:  - doporu?ený dopis

 

40

Nedodržení výpůj?ní lhůty

 

5/1 pracovní den

CEN?K VYBRAN?CH SLUŽEB:

 

 

Tisk A4/1 strana

 

3

Náhradní ?tená?ský průkaz

 

30

Náklady na MVS

 

50

Poškození ?árového kódu

 

10

Poškození knihy nebo ?asopisu

 

30

 

 

 

 

 

 

*?tená?i nad 70 let a nositelé ZTP zdarma

---------------------------------------------------------------------

 Knihovní ?ád Obecní knihovny T?šany

III. Výpůj?ní ?ád

?l. 8. Po?et půj?ených svazků 

1. Mimo budovu může mít uživatel - (?tená?) sou?asn? vypůj?eno zpravidla nejvýše 12  svazků - knih.

?l. 9. Postupy p?i půj?ování 

1. P?ed p?evzetím výpůj?ky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady. 

?l. 10. 

1. Výpůj?ní lhůta pro půj?ování mimo budovu je u knih zpravidla dva m?síce. 

 

Celé zn?ní knihovního ?ádu a nový ceník si každý může prostudovat v Obecní knihovn?  T?šany. 

  -----------------------------------------------------------------------------------

 

Autorské ?tení spisovatelky Dany EMINGEROV?

 Náš tým | Akademie ?TK

 02.06.2016 v 16:00 hod. - Obecní knihovna T?šany 

Po autorském ?tení prob?hne autogramiáda a prodej knih. Jedna kniha 200 K?. 

 --------------------------------