OBECNÍ KNIHOVNA TĚŠANY
Naposledy aktualizováno: 1.6.2016

Vítejte na stránkách Obecní

knihovny Těšany - neprofesionální knihovna

  (knihovnu najdete v ZŠ Těšany)

   Zřizovatelem knihovny je Obec Těšany 

-----------------------------------------------

on-line knižní katalog

..................................................

Obecní knihovna má nové webové stránky - http://knihovna-tesany.webnode.cz/

 

--------------------------------------

Od 1.5.2016 začne platit nový ceník služeb a poplatků Obecní knihovny Těšany

 

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

Obecní knihovny Těšany

 

 

 

 

 

Registrační poplatek na běžný rok:

dospělí

50/rok

 

důchodci*

     50/rok

 

děti, studenti

     30/rok

Základní služby:

 

 

Půjčování knih a časopisů

 

zdarma

PŘÍSTUP NA INTERNET

 

zdarma

REZERVACE KNIH

 

zdarma

Sankční poplatky:

 

 

První upomínka: (zasílá se elektronicky)

 

zdarma

Druhá upomínka (zasílá se elektronicky nebo poštou)

 

30

Třetí upomínka:  - doporučený dopis

 

40

Nedodržení výpůjční lhůty

 

5/1 pracovní den

CENÍK VYBRANÝCH SLUŽEB:

 

 

Tisk A4/1 strana

 

3

Náhradní čtenářský průkaz

 

30

Náklady na MVS

 

50

Poškození čárového kódu

 

10

Poškození knihy nebo časopisu

 

30

 

 

 

 

 

 

*Čtenáři nad 70 let a nositelé ZTP zdarma

---------------------------------------------------------------------

 Knihovní řád Obecní knihovny Těšany

III. Výpůjční řád

Čl. 8. Počet půjčených svazků 

1. Mimo budovu může mít uživatel - (čtenář) současně vypůjčeno zpravidla nejvýše 12  svazků - knih.

Čl. 9. Postupy při půjčování 

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady. 

Čl. 10. 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih zpravidla dva měsíce. 

 

Celé znění knihovního řádu a nový ceník si každý může prostudovat v Obecní knihovně  Těšany. 

  -----------------------------------------------------------------------------------

 

Autorské čtení spisovatelky Dany EMINGEROVÉ

 Náš tým | Akademie ČTK

 02.06.2016 v 16:00 hod. - Obecní knihovna Těšany 

Po autorském čtení proběhne autogramiáda a prodej knih. Jedna kniha 200 Kč. 

 --------------------------------